9.1.06

Supoño ...

O14 de decembro de 1995
que faría ... ?
Non o recordo ...
Supoño ... que faría moito frío.
Era inverno ...
Ía á escola ...
tiña que ter seis anos.
Supoño ... que estaría moi contenta
xa se acercaban as Navidades
Supoño ... que eses días
non facía ningunha trasnada.

 

Contador Gratis